Kyllajhamn.se

Kyllaj Hamnförening - Bestämmelser

Allmänna Regler och Bestämmelser

Parkering

Kyllaj Hamnförening upplåter parkering för personbil och motorcykel i max 48 timmar. All övrig uppställning av fordon så som släpvagn, trailer, husvagn, husbil, lastbil, buss är förbjuden.

Kyllaj Hamnförening upplåter parkeringsplatser för tillfälliga besökare i Kyllaj vid den norra kalkladan.

Parkering framför strandbodarna är främst avsedd för samtliga bodägare och båtägare med plats 16 - 37.

Parkering framför föreningsboden är främst avsedd för båtägare med båtplats 1 - 15.

Upställning av båt

Uppställning av båt, båttrailer etc är förbjuden på föreningens mark. Undandtag göres för jolllar på anvisad plats.

Camping

Camping i tält, husvagn, husbil etc är förbjuden på föreningens mark.

Toalett

Toaletten är till för föreningens medlemmar.

Vatten

Föreningen upplåter sin brunn för allmänheten att ta dricksvatten. Föreningen garanterar ingen tjänlig vattenkvalite.

Sopor

Föreningen håller med soptunna med 14 dagars sophämtning under sommarsäsong, 1/6 - 31/8, övrig tid måste medlemmar själv ombesörja sophanteringen.

Husdjur

Husdjur skall hållas kopplade inom föreningens område. Fast avföring skall omedelbart plockas upp av djurägaren.

Gästhamnsplats

Föreningen upplåter nocken på Piren som gästhamnsplats, upp till två båtar att förtöja långsides.

Öppen eld

Det är förbjudet att göra upp öppen eld inom Kyllaj hamn, Valborgsmässo eld undantaget, dock får man grilla om man har en riktig grill och tar hand om kolen efteråt.

Rökning

Det är förbjudet att röka i och i närhet av båtar inom hamnen på grund av brandrisken.

Fimpar skall slängas i sopporna och inte på marken.